Elektroterapi / Mikroströmmar

 

Jag använder en elektroterapiutrustning  från Equirrent och är inte det samma som TENS, som ger smärtlindring. 

Equirrent jobbar primärt med läkning och sekundärt smärtlindring

 

Equirrent sänder mikroströmmar genom huden till den skadade vävnaden. Mikroströmmar minskar smärta, stimulerar läkning, ökar proteinsyntesen och stimulerar cirkulation av blod och lymfa.

 

Equirrent leverar en strömstyrka om en miljondels ampere. Denna strömstyrka ligger mycket nära den naturliga strömstyrka som återfinns i varje cell. Den låga styrkan gör att strömmen inte kan stimulera det sensoriska nervsystemet och därför känns inte behandlingen obehaglig.

 

Ett skadat vävnadsområde får ett högre elektriskt motstånd jämfört med omgivande vävnaden och det påverkar läkningen negativt.

Genom att tillföra mikroström till det skadade området kan kroppens egna biologiska strömmar flöda genom vävnaden för att återställa till normal funktion.

Mikroströmmarna minskar smärta och stimulerar läkning genom att öka proteinsyntesen ( process i cellen som producerar protein) och stimulera cirkulation av blod och lymfa.

 

 

När kan elektroterapi användas

Tack vare de läkande effekter kan det användas vid en mängd olika indikationer.

 • Ledinflammation
 • Ledförslitning ( artros)
 • Muskelskador
 • Senskador
 • Brosk- och ligamentskador
 • Cirkulation problem
 • Sår

 

Fördelar:

 • Hjälper till att stimulera läkeprocessen
 • Minskar svullnader och ödem
 • Reducerar akut och kronisk smärta
 • Reducerar triggerpunkterna i muskler
 • Minskar risken för ytterliga skador
 • Säker behandling utan risk för elstötar

 

När man INTE bör behandla med microströmmar

 • Kraftiga eller inflammation med feber
 • Infektion
 • Blödningar Kraftiga ödem
 • Avvikande smärtsymtom
 • Chock
 • Akut epilepsi
 • Dräktighet
 • Tumörer
 • Implantat

 

Obs! att behandla med mikroströmmar är ett komplement och ersätter inte veterinär behandling

 

Källa: https://www.equicurrent.se