Friskvård

 

Allt som hjälper din hund att hålla sig frisk räknas som friskvård

 

En hundfysioterapeut kan hjälpa dig med förebyggande behandlingar, träning och kosthållning. 

Hårt arbetande hundar som används vid tävling (tex. draghundar, agility och jakthundar) behöver regelbunden behandling

Hundfysioterapeuten har kunskapen och kan hjälpa dig med skadeförebyggande träning och åtgärder som massage, stretching, elektroterapi och laser för att din hund ska prestera optimalt.

Tyvärr får även sällskapshundar problem. De får för lite eller för ensidig motion, dålig utrustning (fel koppel- flexikoppel) och övervikt är de vanligaste orsakerna till problem i rörelseapparaten.

 

En undersökning visar att hälften av alla hundar får någon gång ryggproblem.

Tänk på att plötsliga beteendeförändringar ofta beror på någon form av smärta hos hunden.

Om du regelbundet låter en hundfysioterapeut gå igenom din hund kan muskelproblem som bristningar och knutor upptäckas i tid och behandling kan ges så att uppkomsten av framtida besvär och skador förebyggas.

Alla hundar mår bra av massage, som ger smärtlindring  och ett ökat välbefinnande.

 

Hundfysioterapi kan ge den åldrande hunden ett smärtfritt och rörligt liv.

 

Friskvård kan vara att gå ut iskog och mark, låt din hund gå i mossa och lingonris eller pulsa i snön.

Låt din hund simma i sjön under sommaren, gärna tillsamans med dig.